Over Eernewoude

Earnewâld/ Eernewoude is een klein, gezellig watersportdorpje in het hart van Friesland, uniek gelegen in het nationaal park de Alde Feanen.
Er is een toeristenbureau, supermarkt, slagerij, tankstation (ook voor boten) havens, campings, hotel, pension, restaurants en snackbar. Bezoekerscentrum nationaal park de Alde Feanen en diverse musea o.a. Landbouwmuseum met landschap expositie, Kokelhûs, Koopmansgalerij en Skûtsjemuseum.

De omgeving van Eernewoude

In de omgeving van Eernewoude kan volop gevaren, gewandeld en gefietst worden. Er gaan ook wandel- en fietsroutes door de Alde Feanen. Op verschillende plekken zijn vogel kijkhutten. In de zomer maanden varen er veel pontjes, zodat U mooie tochten kunt maken. De bossen van Beetsterzwaag en de noordelijke Friese wouden zijn zeker de moeite waard voor een fietstocht.

De Alde Feanen

Het nationaal park de Alde Feanen in Friesland is een laagveen gebied van internationale allure. De Alde Feanen staat bekend om zijn grote vogel- en plantenrijkdom. Op de meer dan 2500 hectare die het park bestaat, heeft de natuur met zijn plassen, petgaten,rietvelden en moerasbossen de voorrang,maar is ook ruimte voor recreatie en toerisme. In het prachtig natuurgebied zijn volop mogelijkheden om te varen, wandelen en te fietsen.

In het begin van de achttiende eeuw begon van uit Eernewoude/Earnewâld de vervening. Door het afgraven van het veen voor de turfwinning ontstond er een gebied van meren en plassen. De natuur kreeg de vrije hand zo dat dit unieke natuurgebied in het hart van Fryslân de Alde Feanen kon ontstaan. De Alde Feanen staat in open verbinding met de Friese meren.